Inloggen

Privacy

De website NL Energiecollectief is eigendom van NL Energiecollectief.
 

Koppelingen naar websites die niet van NL Energiecollectief zijn.

De website van NL Energiecollectief kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van NL Energiecollectief. NL Energiecollectief heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van NL Energiecollectief. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u aan derden verstrekt, vallen niet onder het privacybeleid van NL Energiecollectief. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan NL Energiecollectief. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.
 

Pagina's opvragen

Welke informatie het NL Energiecollectief van u verzamelt, hangt af van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site van NL Energiecollectief worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u ervoor kiest deze informatie te verschaffen.
 

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijn tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.
 

Versturen van persoonsgegevens

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan het NL Energiecollectief verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.
 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Bij het gebruik van persoonsgegevens op deze website wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. De Wbp helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33). NL Energiecollectief staat ingeschreven bij het CBP. 
Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 van de Wbp.